Thứ Ba, 20 tháng 6, 2017

Dịch vụ mở công ty Tại Hà Nội

Với hàng nghìn lượt khách hàng đã sử dụng dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi. Kinh nghiệm thực hiện dịch vụ thành lập doanh nghiệp uy tín tại Hà Nội, chúng tôi tự tin thực hiện thanh lap doanh nghiep cho khách hàng nhanh nhất với chi phí ưu đãi nhất.

Dịch vụ mở công ty Tại Hà Nội - 1900.6296

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại Bravolaw bao gồm:

I. Những điều bạn nhận được khi thực hiện thành lập doanh nghiệp tại Bravlaw:


  • Tư vấn lựa chọn các loại hình doanh nghiệp;
  • Tư vấn tên doanh nghiệp;
  • Tư vấn trụ sở doanh nghiệp;
  • Tư vấn vốn điều lệ;
  • Tư vấn ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp;
  • Tư vấn về người sáng lập của doanh nghiệp;
  • Tư vấn thủ tục, các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp;
  • Lập hồ sơ doanh nghiệp;


II. Hồ sơ thực hiện thành lập doanh nghiệp bao gồm:


  • Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;
  • Dự thảo Điều lệ doanh nghiệp. Dự thảo điều lệ doanh nghiệp phải có đầy đủ chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các thành viên hoặc người đại diện theo ủy quyền. Các thành viên phải cùng nhau chịu trách nhiệm về sự phù hợp pháp luật của điều lệ doanh nghiệp

a) Bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân đối với trường hợp thành viên sáng lập là cá nhân;
b) Bản sao hợp lệ Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương khác, bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân của người đại diện theo ủy quyền và quyết định ủy quyền tương ứng đối với trường hợp thành viên sáng lập là pháp nhân.

III. Thời gian và phí dịch vụ thành lập doanh nghiệp

Thời gian làm việc: 03 ngày làm việc (Có dịch vụ làm nhanh).

Tham khảo thêm:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét