Thứ Tư, 15 tháng 2, 2017

Khám phá Dịch vụ thành lập Công Ty liên doanh

Doanh Nghiệp liên kết kinh doanh được hiểu là 1 mô hình hợp tác giữa người đầu tư nội địa & quốc tế với nhau để cùng nhau triển khai dự án. Theo biểu cam kết ràng buộc về WTO, đối với cùng một số ngành nghề kinh doanh, Nước Nhà chỉ cho phép thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp liên doanh mà không cho phép chủ đầu tư dự án thế giới Thành lập Doanh Nghiệp 100% vốn nước ngoài. Chúng tôi với bề dày kinh nghiệm tay nghề trong nghành nghề dịch vụ hỗ trợ tư vấn góp vốn đầu tư quốc tế, BRAVOLAW xin được ra mắt Thương Mại & Dịch Vụ thành lập Công Ty liên doanh thế giới để người tiêu dùng cũng giống như những ai quan tâm tìm hiểu thêm.

Thủ tục thành lập Doanh Nghiệp liên doanh

Theo quy định của Luật góp vốn đầu tư năm trước, Doanh Nghiệp liên doanh vận động theo Giấy ghi nhận đăng ký Công Ty & giấy ghi nhận đăng ký góp vốn đầu tư, hai giấy này không còn đồng thời là 1 như lúc trước đây.

Để thành lập Công Ty liên doanh chủ đầu tư cần tiến hành các giấy tờ thủ tục Thành lập Công Ty liên kết kinh doanh, thủ tục cụ thể như sau:

triển khai thủ tục xin cấp thủ tục ghi nhận đăng ký đầu tư. thủ tục này được xúc tiến như sau:
Đối với các dự án công trình góp vốn đầu tư thuộc diện quyết định chính sách góp vốn đầu tư thì: sau năm ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp cơ quan ĐK góp vốn đầu tư cấp thủ tục chứng nhận đăng ký đầu tư cho chủ đầu tư dự án kể từ thời điểm ngày nhận được văn bản ra quyết định chính sách góp vốn đầu tư.

đối với dự án công trình đầu tư không thuộc diện quyết định chủ trương đầu tư:

a) người đầu tư nộp hồ sơ đầy đủ giấy tờ theo quy chế cho cơ quan ĐK đầu tư;
b) Sau mười lăm ngày thao tác kể từ thời điểm ngày nhận được đủ hồ sơ, cơ quan ĐK đầu tư cấp thủ tục chứng nhận đăng ký đầu tư; đối với các trường hợp từ chối hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư của dự án và nêu rõ lý do không đồng ý hồ sơ.
đăng ký ra đời Doanh Nghiệp liên kết kinh doanh
Biên bản về việc họp những thành viên của Công Ty trước khi thành lập;
Giấy ý kiến đề nghị đăng ký ra đời Công Ty liên doanh;
Điều lệ Doanh Nghiệp liên doanh sẽ thành lập;
danh sách thành viên sáng lập của Công Ty liên doanh;
Giấy ủy quyền riêng với trường hợp nhà đầu tư là tổ chức;
Biên bản họp về sự góp vốn thành lập và hoạt động của những cá thể sáng lập;
giấy tờ thủ tục đăng ký con dấu Doanh Nghiệp
Công Ty xúc tiến ĐK mẫu dấu Doanh Nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định. Trong ba ngày thao tác, cơ quan ĐK buôn bán sẽ được đăng ký mẫu dấu trên công thông báo quốc gia về ĐK Doanh Nghiệp.

Mọi thắc mắc tương quan đến giấy tờ thủ tục Thành lập Doanh Nghiệp liên doanh, hành khách phấn kích liên hệ liên đới với Doanh Nghiệp BRAVOLAW theo địa chỉ:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét