Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017

Đăng ký Tư vấn Thành lập Doanh Nghiệp tại TP.HN

Thương Mại Dịch Vụ tư vấn thành lập Công Ty tại Hà Nội được thực hiện theo tiến độ và phương thức chung. Được vận dụng với cả các loại hình Công Ty như: Công Ty cổ phần, Doanh Nghiệp Trách Nhiệm Hữu Hạn, Doanh Nghiệp hợp danh, Doanh Nghiệp tư nhân... & bao gồm cả Công Ty trong nước và Công Ty có vốn thế giới.

quá trình ra đời Công Ty tại BRAVOLAW thực thi như sau:

Bước 1: tích lũy thông tin, nhu cầu thành lập Công Ty của người mua và hỗ trợ tư vấn sơ bộ

a) tiếp đón thông tin bắt đầu người mua cung ứng bao gồm:

+ mô hình Doanh Nghiệp dự định thành lập;
+ Tên và ADD đại bản doanh chính Công Ty dự định thành lập;
+ Ngành nghề, mục đích kinh doanh, mục đích dự án công trình đầu tư của khách hàng (ngành nghề buôn bán, mục tiêu dự án đầu tư dự định đăng ký);
+ Vốn đầu tư buôn bán, mức vốn điều lệ ý định đăng ký;
+ thông báo của sáng lập viên (thành viên/cổ đông sáng lập, cá thể góp vốn…)
+ các thông báo khác liên quan đến yếu tố Thành lập và hoạt động Doanh Nghiệp.

b) xử lý thông tin, hỗ trợ tư vấn sơ bộ về điều kiện kèm theo & nhu yếu chỉnh sửa (nếu có):

BRAVOLAW địa thế căn cứ vào thông tin người tiêu dùng đáp ứng & những quy chế quy định liên quan (điều kiện về đặt tên Công Ty, đại bản doanh Công Ty, nghành kinh doanh, điều kiện về thành viên/cổ đông sáng lập…) nhằm phân tích và khuynh hướng người tiêu dùng lựa chọn cho hợp với nhu cầu đã đưa ra và tuân hành quy chế điều khoản, chi tiết cụ thể như sau:

+ dựa trên quy định điều khoản Luật BRAVOLAW phân tích, thẩm định và đánh giá quy chế & điều kiện Thành lập riêng với từng loại hình Công Ty (công ty CP, Công Ty TNHH Một Thành Viên, Doanh Nghiệp TNHH 2 cá thể trở lên, Công Ty tư nhân ….) & địa thế căn cứ vào điều kiện Hiện tại của khách hàng nhằm hỗ trợ tư vấn cho người mua chọn lựa loại hình Công Ty phù hợp;
+ support cho người mua về cách đặt tên Công Ty cho hợp với quy chế pháp luật về điều kiện kèm theo về tên Doanh Nghiệp như: quy chế về cấm đặt tên trong Công Ty, quy chế về tên trùng và tên dễ gây nhầm lẫn, quy chế về tên Doanh Nghiệp bằng tiếng nước ngoài…
+ hỗ trợ tư vấn cho người mua quy chế luật pháp về Showroom trụ sở chính Doanh Nghiệp, điều kiện về đại bản doanh chính và những vấn đề liên quan đến vốn đầu tư/vốn điều lệ (mức vốn điều lệ, điều kiện về vốn, những hình thức tăng giảm vốn, mức/bậc thuế môn bài khớp ứng …);
+ hỗ trợ tư vấn pháp luật về ngành nghề, mục tiêu buôn bán cho người tiêu dùng. dựa trên dự thảo ngành nghề khách hàng cung cấp Luật BRAVOLAW support những quy định về ngành nghề buôn bán có điều kiện, ngành nghề cấm kinh doanh… nhằm mục đích cùng với khách hàng chọn lựa ngành nghề, mục tiêu tương thích & chuẩn hóa ngành nghề buôn bán theo quy định luật pháp.

đặc biệt đối với chủ đầu tư dự án quốc tế thì ngoài các nội dung trên ngành nghề, mục tiêu dự án công trình được nghiên cứu và phân tích chi tiết cụ thể về ngành nghề, mục tiêu dự án công trình thuộc điều kiện thẩm tra hay là không thẩm tra, hạn chế hay là không giảm bớt, hỗ trợ tư vấn về biểu thuế xuất nhập khẩu, và biểu cam kết WTO… nhằm mục đích hỗ trợ tư vấn cho người tiêu dùng lựa chọn ngành nghề buôn bán tương thích.

+ Luật BRAVOLAW tư vấn các quy chế pháp luật về sáng lập viên, cổ đông Doanh Nghiệp, chủ sở hữu công ty…, như điều kiện kèm theo đầu tư buôn bán, thành lập Doanh Nghiệp, điều kiện kèm theo với chủ đầu tư dự án nước ngoài…
+ hỗ trợ tư vấn những quy định khác khác tương quan đến vấn đề Ra đời Công Ty cho đối với tình huống ra đời Doanh Nghiệp nội địa và Công Ty có vốn quốc tế, nhằm hỗ trợ tư vấn và định hướng cho khách hàng có chọn lựa Thành lập và hoạt động Công Ty hợp với quy chế điều khoản & đảm bảo mục đích thành lập và hoạt động trước đó.

Bước 2: Soạn thảo và thành lập hồ sơ ĐK Thành lập Công Ty, ĐK dự án công trình đầu tư:

sau lúc thu thập thông báo và hỗ trợ tư vấn cho khách hàng để gia công rõ & lựa chọn cho hợp với mục tiêu của người tiêu dùng và phù hợp với quy định quy định hiện hành, Luật BRAVOLAW triển khai soạn thảo và xây dựng hồ sơ pháp lý, cụ thể chi tiết như sau:

+ hoàn thành Giấy kiến nghị ĐK kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;
+ thành lập Dự thảo Điều lệ Công Ty
+ thành lập danh sách thành viên/Cổ đông sáng lập…;
+ Soạn thảo những quyết định bổ nhiệm, biên bản họp, ra quyết định chủ sở hữu (nếu cần thiết);
+ Soạn thảo hợp đồng liên kết kinh doanh, HĐ nguyên lý thuê nhà xưởng và các sách vở khác riêng với chủ đầu tư nước ngoài;
+ nhiều chủng loại sách vở và giấy tờ khác tương quan theo quy chế.

Bước 3: thực hiện liên hệ tới cơ quan chức năng có thẩm quyền nhằm thực thi thủ tục theo ủy quyền:

sau khi triển khai xong những công việc tại bước 2 và tổng hợp đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, Luật BRAVOLAW tiến hành:

+ đại diện cho người tiêu dùng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký kinh doanh/đăng ký cấp phép đầu tư;
+ Theo dõi quá trình giải quyết và thông báo kết qủa hồ sơ ĐK đã nộp & nhận Giấy ghi nhận ĐK kinh doanh/Giấy chứng nhận góp vốn đầu tư tại cơ quan có thẩm quyền;
+ tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu, nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu & Dấu công tycho Doanh Nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;
+ thực hiện thủ tục đăng ký mã số thuế & công dụng xuất nhập khẩu cho Công Ty.

Bước 4: tương hỗ Công Ty sau Thành lập và hoạt động bao gồm:

+ xây dựng hồ sơ pháp lý sau thành lập cho doanh nghiệp;
+ đáp ứng văn bản điều khoản theo yêu cầu;
+ hướng dẫn và tương hỗ các yếu tố tương quan đến Thuế & Kế toán trong thời hạn đầu sau thành lập và hoạt động Công Ty.
+ hỗ trợ tư vấn quy định về sở hữu trí tuệ & tiến trình đăng ký thương hiệu hàng hóa, ĐK logo, thương hiệu...
+ hỗ trợ tư vấn pháp luật về Công Ty không tính phí qua điện thoại cảm ứng thông minh.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét